Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

PROPOZYCJA
ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH

(poziom zajęć do uzgodnienia)


Warsztaty regionalne

                                tutaj

- haft regionalny (strój spiski)

            - tańce Spisza

            - ciekawy świat przyrody Spisza

            ------------------------------------

 

 

Szlakiem spiskich świętych,

błogosławionych

i kandydatów na ołtarze

- bł. ks. Józef Stanek oraz Mieczysława Faryniak, pustelnica i mistyczka

- tutaj

 

Oferta edukacyjna - zielona szkoła dla podstawówki
Dzień 6:
PRZYRODA - "Żegnaj Spiszu"
-dodatkowy dzień "przyrodniczy" lub
- wycieczki piesze - rowerowe, rozdanie nagród i dyplomów uczestnikom zielonej szkoły, pożegnalne ognisko
"PIENINY UCZĄ I BAWIĄ"
Zielona szkoła dla gimnazjum

CELE:
Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu Pienin (zabytki, folklor, tradycje, ścieżki przyrodnicze)
Uświadomienie korzyści osobistego, czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska
Kształtowanie poczucia piękna i zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody
Nauka współdziałania i samodzielności
Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla dziedzictwa kulturowego, poznawanie historii, tradycji danego regionu
Propagowanie turystyki pieszej
Kształtowanie poczucia świadomości i godności każdego człowieka
Realizacja programu dydaktycznego
Duży nacisk kładziony jest również na aspekt wychowawczy zgodny z chrześcijańskim duchem pijarskiego systemu nauczania.

METODY i FORMY REALIZACJI:
oparte na słowie (opis, opowiadanie, pogadanka, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusja)
oparte na obserwacji (zajęcia w terenie, na szlaku turystycznym)
oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grup, gry i zabawy zespołowe na obiektach sportowych, praca z mapą, szkice w plenerze, dokumentowanie)
aktywizujące (praca twórcza w grupach, wycieczki, dramy, quizy, konkursy , turnieje sportowe)

ELEMENTY PROFILAKTYKI ZDROWEGOTNEJ podczas "Zielonej szkoły":
1. Cel wiodący "Zielonej szkoły", którym ma być propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Formy aktywnego spędzania wolnego czasu:
    - wycieczki górskie z przewodnikiem, wycieczki autokarowe, spacery.
    - gry i zabawy na świeżym powietrzu.
3. Zachęcanie do wielorakich form współzawodnictwa sportowego.
4. Zdrowa żywność jako podstawa zdrowej kuchni.
 
 
Strona główna | Informacje o Ośrodku | Atrakcje turystyczne | Galeria zdjęć | Kontakt i lokalizacja
© Pijarski Ośrodek Edukacyjno - Rekolekcyjno - Wypoczynkowy w Łapszach Niżnych Pieniny.
 
Realizacja projektu: Verakom