Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

OFERTA EDUKACYJNA


I. PROPOZYCJA DNI TEMATYCZNYCH

     Zielona Szkoła dla podstawówki

- Dzień 1

- Dzień 2

- Dzień 3

- Dzień 4

- Dzień 5

- Dzień 6

      Zielona Szkoła dla gimnazjum

- Dzień 1

- Dzień 2

- Dzień 3

- Dzień 4

- Dzień 5

- Dzień 6

-----------------------------

II. PROPOZYCJA
ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH

(poziom zajęć do uzgodnienia)


1. Warsztaty regionalne

                               tutaj

- haft regionalny (strój spiski)

            - tańce Spisza

            - ciekawy świat przyrody Spisza

            ------------------------------------

2. "Małopolska wieś pachnąca ziołami"

            - poznajemy zioła

            - podstawy ziołolecznictwa

            ------------------------------------

3. Dzień z życia bociana

                - prezentacja o bocianach

            ------------------------------------

4. Na ratunek Ziemi - Łapsze 2056

                 - warsztaty ekologiczne

            -------------------------------------

5. Szlakiem spiskich świętych,

błogosławionych

i kandydatów na ołtarze

- bł. ks. Józef Stanek oraz Mieczysława Faryniak, pustelnica i mistyczka

- tutaj

 

Oferta edukacyjna - zielona szkoła dla podstawówki
Dzień 3:
PSYCHOEDUKACJA - "Podstawy edukacji emocjonalnej"
Zajęcia profilaktyczno-wspierające, wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku 10-12 lat. Zajęcia z kartami pracy.
CELE:
nauczenie kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia fizycznego i emocjonalnego
nauka i ćwiczenie rozpoznawania przeżywanych emocji
rozwijanie poczucia sprawstwa
rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych, oraz bezkonfliktowego współdziałania z rówieśnikami
rozwijanie samodzielności i zaradności w sytuacjach społecznych
wzmocnienie poczucia własnej wartości
ćwiczenie udzielania i przyjmowania pozytywnych informacji zwrotnych
Zabawy i odpowiednio dobrane ćwiczenia uczą dzieci m.in. bezkonfliktowego współdziałania z rówieśnikami, panowania nad agresją oraz wyładowywania gniewu w sposób nie szkodzący sobie i innym. Spotkania zawierają elementy dające możliwość przeżycia przez dziecko sytuacji wzmacniających poczucie jego własnej wartości, poprawę samooceny. Ponadto celem scenariuszy spotkań z dziećmi jest integracja grupy, danie wszystkim okazji do wspólnego działania, takiego w którym nie ma rywalizacji, zwycięzców ani przegranych, natomiast każdy ma szansę coś zyskać: pokazać się z dobrej strony, zaprezentować swoje własne pomysły oraz dostrzec zalety swoich kolegów.

Cykl spotkań zawiera elementy pedagogiki zabawy, pedagogiki ruchu, muzykoterapii, kinezjologii edukacyjnej i psychodramy. Szczególne miejsce zajmują w nim działania integracyjno-interakcyjne z edukacją emocjonalną.
Program został tak ułożony, aby w każdym spotkaniu zawarte zostały działania ruchowe umożliwiające rozładowanie energii i napięcia, relaksacyjne a także zadania wymagające współpracy między dziećmi w grupie, wzmacniające koncentrację i uczące autokontroli zachowań.
Spotkania rozpoczynają się działaniami ruchowymi. Każda zabawa ruchowa przyciąga dzieci i zachęca do włączania się w działanie a umiejętne wykorzystanie jej elementów działających na sfery osobowości i psychiki dziecka może ukierunkować nadmiar energii z którą dziecko nie potrafi sobie poradzić i dodatkowo dostarczyć pozytywnych doświadczeń. Dodatkowo zabawy ruchowe integrują grupę, uczą opanowywania swoich reakcji jak również konieczność przestrzegania zasad i reguł mobilizuje dzieci do akceptowania narzuconych form zachowania, które są zgodne z normami społecznymi.

Zajęcia można dowolnie modyfikować zgodnie z potrzebami danej grupy.
 
 
Strona główna | Informacje o Ośrodku | Atrakcje turystyczne | Galeria zdjęć | Kontakt i lokalizacja
© Pijarski Ośrodek Edukacyjno - Rekolekcyjno - Wypoczynkowy w Łapszach Niżnych Pieniny.
 
Realizacja projektu: Verakom