Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

OFERTA EDUKACYJNA


I. PROPOZYCJA DNI TEMATYCZNYCH

     Zielona Szkoła dla podstawówki

- Dzień 1

- Dzień 2

- Dzień 3

- Dzień 4

- Dzień 5

- Dzień 6

      Zielona Szkoła dla gimnazjum

- Dzień 1

- Dzień 2

- Dzień 3

- Dzień 4

- Dzień 5

- Dzień 6

-----------------------------

II. PROPOZYCJA
ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH

(poziom zajęć do uzgodnienia)


1. Warsztaty regionalne

                               tutaj

- haft regionalny (strój spiski)

            - tańce Spisza

            - ciekawy świat przyrody Spisza

            ------------------------------------

2. "Małopolska wieś pachnąca ziołami"

            - poznajemy zioła

            - podstawy ziołolecznictwa

            ------------------------------------

3. Dzień z życia bociana

                - prezentacja o bocianach

            ------------------------------------

4. Na ratunek Ziemi - Łapsze 2056

                 - warsztaty ekologiczne

            -------------------------------------

5. Szlakiem spiskich świętych,

błogosławionych

i kandydatów na ołtarze

- bł. ks. Józef Stanek oraz Mieczysława Faryniak, pustelnica i mistyczka

- tutaj

 

Oferta edukacyjna - zielona szkoła dla gimnazjum
Dzień 6:

ZAJĘCIA W GRUPACH -"Żegnaj Spiszu"
Grupa rowerowa - wycieczka po okolicy.
Grupa stacjonarna - zabawy w lesie - zajęcia szkoły przetrwania:
- budowanie szałasu
- gra terenowa
Pożegnalne ognisko.

 

Oferta edukacyjna - Warsztaty Regionalne

(poziom zajęć do uzgodnienia)

 

Temat: Charakterystyczne tańce Spisza

czas trwania zajęć: dwie jednostki lekcyjne

Cele zajęć:

- poznanie podstawowych tańców występujacych na Spiszu,

- umiejętność wykonywania podstawowych kroków czardasza, polki, chodzonego i babskiego,

- wskazanie roli tańca ludowego w obrzędowości wsi,

- integracja młodzieży poprzez zabawę - taniec,

Metoda: pogadanka, pokaz, zajęcia taneczne przy tradycyjnej spiskiej melodii.

 

Temat: Strój spiski. Motywy dekoracyjne w kamizelkach męskich

czas trwania zajęć: 2 jednostki lekcyjne

Cele zajęć:

- zapoznanie z bogactwem strojów ludowych występujacych na terenie Zamagurza Spiskiego,

- wyróżnienie trzech odmian stroju po polskiej części Spisza,

- uwrażliwienie na różnorodność motywów, wzorów i zdobień występujących w odmianach stroju spiskiego,

- wyszukiwanie określeń na części ubioru stroju nregionalnego - wyrazy gwarowe,

- nabycie umiejętności wykonania ściegiem łańcuszkowym elementu męskiego stroju odmiany kacwińskiej (kieszonka kamizelki),

- wyrabianie poczucia estetyki w ubiorze,

- nabywanie i kształtowanie cech osobowości (cierpliwość, dokładność, wytrwałość).

Metoda: pogadanka, burza mózgów, prezentacja multimedialna, pokaz, zajęcia z haftu.

 

Temat: Ciekawy świat przyrody Spisza

czas trwania zajęć: dwie jednostki lekcyjne

Cele zajęć:

- poznanie ciekawych gatunków roślin i zwierząt występujących na Spiszu,

- umiejetność obserwacji dzikiej przyrody w terenie,

- analiza i opis środowiska przyrodniczego w okolicy,

- ukazanie atrakcyjności terenu Polskiego Spisza na tle Polski południowej,

- integracja uczestników zajęć.

Metoda: pogadanka, pokaz, obserwacja przyrodnicza podczas zajęć w terenie, praca w grupach.

 

"Szlakiem spiskich świętych, błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze: bł. ks. Józef Stanek oraz Mieczysława Faryniak - pustelnica i mistyczka"

 

"Mała pielgrzymka" szlakiem miejsc związanych z bł. ks. Józefem Stankiem: miejsce urodzenia - dom w Łapszach Niżnych oraz nawiedzenie relikwi w kościele pw. św. Kwiryna W Łapszach Niżnych.

Wycieczka do Dursztyna - nawiedzenie grobu i miejsc gdzie żyła i pracowała Mieczysława Faryniak.

Poznanie sylwetek (życiorysy) tych osób - prezentacja multimedialna.

 

 

 

 

 

 

 
Strona główna | Informacje o Ośrodku | Atrakcje turystyczne | Galeria zdjęć | Kontakt i lokalizacja
© Pijarski Ośrodek Edukacyjno - Rekolekcyjno - Wypoczynkowy w Łapszach Niżnych Pieniny.
 
Realizacja projektu: Verakom