Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

PROPOZYCJA
ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH

(poziom zajęć do uzgodnienia)


Warsztaty regionalne

                                tutaj

- haft regionalny (strój spiski)

            - tańce Spisza

            - ciekawy świat przyrody Spisza

            ------------------------------------

 

 

Szlakiem spiskich świętych,

błogosławionych

i kandydatów na ołtarze

- bł. ks. Józef Stanek oraz Mieczysława Faryniak, pustelnica i mistyczka

- tutaj

 

Oferta edukacyjna - zielona szkoła dla gimnazjum
zajęcia z geografii "Z plecakiem i ciupagą"
zajęcia z biologii "Z przyrodą na Ty"
zajęcia z historii "Dzieje Spisza"
j. polskiego  "Królewna Sokolica, Janosikowy Skok i ukryte skarby Inków, czyli poznajemy pienińskie legendy"
 "PIENINY UCZĄ I BAWIĄ"
Zielona szkoła dla gimnazjum

Cele:
Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu Pienin (zabytki, folklor, tradycje, ścieżki przyrodnicze)
Uświadomienie korzyści osobistego, czynnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska
Kształtowanie poczucia piękna i zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody
Nauka współdziałania i samodzielności
Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla dziedzictwa kulturowego, poznawanie historii, tradycji danego regionu
Propagowanie turystyki pieszej
Kształtowanie poczucia świadomości i godności każdego człowieka
Realizacja programu dydaktycznego
Duży nacisk kładziony jest również na aspekt wychowawczy zgodny z chrześcijańskim duchem pijarskiego systemu nauczania.

Metody i formy realizacji:
oparte na słowie (opis, opowiadanie, pogadanka, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusja)
oparte na obserwacji (zajęcia w terenie, na szlaku turystycznym)
oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grup, gry i zabawy zespołowe na obiektach sportowych, praca z mapą, szkice w plenerze, dokumentowanie)
aktywizujące (praca twórcza w grupach, wycieczki, dramy, quizy, konkursy , turnieje sportowe)

Elementy profilaktyki zdrowotnej podczas "Zielonej szkoły":
1. Cel wiodący "Zielonej szkoły", którym ma być propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Formy aktywnego spędzania wolnego czasu:
wycieczki górskie z przewodnikiem, wycieczki autokarowe, spacery.
gry i zabawy na świeżym powietrzu.
3. Zachęcanie do wielorakich form współzawodnictwa sportowego.
4. Zdrowa żywność jako podstawa zdrowej kuchni.
PLAN ZAJĘĆ NA "ZIELONEJ SZKOLE"
Dzień 1:
GEOGRAFIA -"Z plecakiem i ciupagą - na spiskich szlakach"
Poznawanie wybranych elementów środowiska geograficznego okolic Łapsz Niżnych – środowisko geograficzne Karpat
W przypadku dobrej pogody – zajęcia w terenie – karty pracy dla dzieci.
Powinny one przebiegać w trzech etapach:
1. Przygotowanie teoretyczne do obserwacji, pomiarów (na terenie ośrodka).
2. Praca w terenie.
3. Opracowywanie wyników badań, prace wykończeniowe (na terenie ośrodka).
Klasa powinna być podzielona na grupy. Zajęcia będą ciekawsze, jeżeli każda grupa wykona inne obserwacje, a następnie zaprezentuje wyniki swojej pracy pozostałym uczniom.
W przypadku złej pogody -zajęcia kameralne na terenie ośrodka - karty pracy.
 
Strona główna | Informacje o Ośrodku | Atrakcje turystyczne | Galeria zdjęć | Kontakt i lokalizacja
© Pijarski Ośrodek Edukacyjno - Rekolekcyjno - Wypoczynkowy w Łapszach Niżnych Pieniny.
 
Realizacja projektu: Verakom