Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

PROPOZYCJA
ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH

(poziom zajęć do uzgodnienia)


Warsztaty regionalne

                                tutaj

- haft regionalny (strój spiski)

            - tańce Spisza

            - ciekawy świat przyrody Spisza

            ------------------------------------

 

 

Szlakiem spiskich świętych,

błogosławionych

i kandydatów na ołtarze

- bł. ks. Józef Stanek oraz Mieczysława Faryniak, pustelnica i mistyczka

- tutaj

 

Oferta edukacyjna - zielona szkoła dla podstawówki
Dzień 2:
Język polski - "Przebacz mi Brunhildo, czyli dzieje zamków spiskich"
Zagadnienia językowo - literackie. Karty pracy.
Program zajęć
CELE:
Uczeń poznaje legendy związane z okolicami Łapsz Niżnych (zamek w Niedzicy),
rozpoznaje cechy legendy jako gatunku literackiego,
wypowiada się poprzez własną twórczość literacką i teatralną,
uczy się reguł współpracy w grupie poprzez podejmowanie wspólnych działań.
FORMY PRACY:
wycieczka do Niedzicy i zwiedzanie zamku,
analiza i interpretacja tekstu legendy,
prezentacje teatralne.

PROGRAM DNIA:
Proponowane karty pracy można wykorzystać, formułując zadania przeznaczone zarówno dla uczniów indywidualnie, jak i dla grup w zależności od specyfiki zespołu klasowego.
Rozplanowanie czasu wykonania poszczególnych zadań zależy od organizacji danego dnia na "Zielonej Szkole" i ma charakter orientacyjny. W razie gdyby przeprowadzenie wycieczki do Niedzicy było niemożliwe, można wykorzystać karty pracy nr 2 i 3, co pozwoli na realizację większości zamierzonych celów edukacyjnych.

Czas Zadanie Załączniki Uwagi
Godziny przedpołudniowe Zwiedzanie zamku w Niedzicy Karta pracy nr 1
Opis zamku oraz najważniejsze wydarzenia z jego historii
Praca nad tymi zadaniami ma zmobilizować do uważnego słuchania przewodnika.
1 godzina lekcyjna Legenda o skarbie Inków - praca z tekstem Karta pracy nr 2
"Skarb Uminy, indiańskiej księżniczki" - legenda
Część poleceń może być wykonana ustnie.
Spotkanie na zakończenie dnia Prezentacje teatralne (inscenizacje wymyślonych przez uczniów legend związanych z okolicami Łapsz) Karta pracy nr 3
Scenariusz scenki teatralnej - wskazówki
Stopień trudności tego zadania należy dostosować do poziomu grupy i uwzględnić jej wcześniejsze doświadczenia teatralne.

Realizowane ścieżki międzyprzedmiotowe i standardy edukacyjne:
Edukacja regionalna - najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły (kultura i obyczaje),
Czytanie - Uczeń odczytuje różne teksty kultury, rozpoznając ich cechy charakterystyczne. Dostrzega ich znaczenia dosłowne i sensy przenośne.
Pisanie - Uczeń formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji).
Rozumowanie - Uczeń przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk.
Korzystanie z informacji - Uczeń wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi.
 
 
Strona główna | Informacje o Ośrodku | Atrakcje turystyczne | Galeria zdjęć | Kontakt i lokalizacja
© Pijarski Ośrodek Edukacyjno - Rekolekcyjno - Wypoczynkowy w Łapszach Niżnych Pieniny.
 
Realizacja projektu: Verakom